Årsmöten

   

     Välkommen till:  Pensionerade Lärare Gästrikland, PLG, (f.d. PLR Gävleborg)

      Ny webbadress: www.plggavle.se   (f.d. www.plrgavle.se   Den nya adressen gäller från oktober 2019)

Sedan 2019-07-01 PENSIONERADE LÄRARE Gästrikland

 

OBS. Denna sida lång. Neråt. Mvh Webbmaster Torsten Sörell


Styrelsen

Inger Sörell              ledamot

Gunnar Röhstö        vice ordförande

Annika Cedvall         sekreterare

Staffan Cedvall         kassör

Anne-Marie Ericson  ledamot

Bengt Forsberg         ledamot


        

2020

Protokoll fört vid årsmötesförhandlingar för Pensionerade Lärare Gästrikland den 17.2 2020 i Hedvigslundskyrkan, Gävle

 1. Staffan Cedvall förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet förklarades utlyst i behörig tid.

 

 1. Gunnar Röhstö valdes att leda förhandlingarna och Annika Cedvall att föra protokoll.

 

 1. Parentation

Under året har 4 medlemmar ur föreningen avlidit: Gunnel Hillström, Erling Westerlund, Göran Kempe och Clary Linzén. Anne-Marie Ericson läste dikter av Bo Setterlind och Dan Andersson. Efter en tyst minut spelade Sören Strömberg stillsam musik på flygeln.

 

 1. Dagordningen fastställdes.

 

 1. Till protokolljusterare valdes Anne Hasselgren och Monica Strömberg.

 

 1. Annika Cedvall läste upp verksamhetsberättelsen för 2019.

 

 1. Staffan Cedvall redogjorde för kassarapporten för 2019. Överskottet för 2019 är ca. 45 750 kr, beroende på att föreningen fått ett bidrag från kommunen på 5 000 kr och att Riksförbundets kassa delades upp till föreningarna i relation till antal medlemmar i och med nedläggningen av förbundet. Den summan blev 36 942 kr för PLGs räkning.

Revisorerna genom Britta Blomqvist tillstyrkte balansräkningen.

 

 1. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

 1. Styrelsens förslag på nya stadgar godtogs av medlemmarna

 

 • Årsavgiften för 2020 blir 100 kr för samtliga medlemmar under 90 års ålder. 90+ medlemmar betalar ingen årsavgift.

 

 • Kostnadsersättningen för ordförande, sekreterare och kassör blir densamma: 500 kr, 500 kr samt 800 kr. Då ordförandeposten alternerar delas den ersättningen mellan styrelsemedlemmarna. Förslaget om att även föreningens hemsidesansvarige skulle ha en kostnadsersättning på 500 kr bifölls.

 

 • Omval av tre styrelsemedlemmar för 2 år: Staffan Cedvall, Anne-Marie Ericson och Inger Sörell.

 

 • Omval av revisorn Berit Larsson och nyval till revisor Ann Wihlborg på 1 år.

 

 • Nyval av Birgitta Forsberg till revisorsersättare på 1 år.

 

 • Omval av valberedningen Astrid Jonsson och Ulla Rigmo på 1 år.

 

 1. Rapporter om våren 2020

Kort genomgång av vårens program. Meddelande att information om Mattcurling kommer att hållas i Hedvigslundskyrkan den 12.3 kl 13-15.

 

 • Övriga frågor

Önskemål från styrelsen om förslag på lämpliga möteslokaler till lägre kostnader. Ett förslag var IOGT lokalen i Valbo.

 

 • Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Till kaffet efter mötet underhöll Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg enligt tradition med vacker sång och musik och avtackades med blommor och presentkort.

 

Gävle den 17 februari 2020

  

 

Gunnar Röhstö                                                              Annika Cedvall

ordförande                                                                     sekreterare

 

Justeras:

 

  

Anne Hasselgren                                                     Monica Strömberg


   

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

 

 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ingen ordförande vald. Styrelsemedlemmarna alternerar på ordförandeposten.

 

Gunnar Röhstö                             vice ordförande

Annika Cedvall                            sekreterare

Staffan Cedvall                            kassör

Anne-Marie Ericson                     ledamot

Bengt Forsberg                             ledamot

Inger Sörell                                  ledamot

 

 

Revisorer har varit Britta Blomqvist och Berit Larsson med Anne Wihlborg som ersättare.

 

Valberedningen har utgjorts av Astrid Jonsson och Ulla Rigmo.

 

Föreningen hade den 31 december 124 medlemmar.

 

 

Ordförandekonferens

 

Annika och Staffan Cedvall samt Inger Sörell representerade Gästriklands krets på

det extra förbundsmötet i Örebro den 6.5, då beslut fattades att förbundet skulle läggas ned den 30.6.2019.

Staffan Cedvall deltog i ett avslutande förbundsstyrelsemöte den 26.6 i Göteborg.

 

 

Möten

 

Årsmötet ägde rum den 18 februari i Hedvigslundskyrkan. 45 medlemmar deltog. Samtliga funktionärer omvaldes. Parentation av en avliden medlem. Underhållning av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.

 

Förutom årsmötet har åtta styrelsemöten ägt rum.

 

 

Ekonomi

 

Årsavgiften har varit 160 kr.

 

Föreningens ekonomi är god.

 

Under året har fem nya medlemmar tillkommit.

 

 

Föreläsningar, studiebesök och resor

 

45 medlemmar deltog i årsmötet den 18 februari och lyssnade som traditionen är till vacker sång och musik av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.

 

Den 14 mars gjorde 51 medlemmar en utflykt till Furuviks Havskrog där Nina Tano och Mats Kempe berättade om Furuviks historia, nutid och kommande verksamhet.

 

50 medlemmar hade anmält sig till lunch på restaurang Gourmet Blå på Konserthuset i Gävle den 26 april. Efter lunchen lyssnade vi till ett sällskap durspelande damer och herrar.

 

Den 21 maj gick utflykten i det vackra vårvädret till Enköping. Vi guidades på en rundtur med ”tåg” i Enköpings blommande parker. Vi besökte också den Westerlundska gården, där doktor Westerlund bott, tagit emot patienter samt ”odlat” pelargonen som fått namn efter honom. På vägen hem intog de 37 medlemmarna lunch på Ekolsunds Värdshus.

 

Våren avslutades den 10 juni med lunch på Engeltofta för 56 deltagare. Före maten fick vi information om huset och verksamheten där.

 

Höstens första program var en utflykt i Älvkarleby kommun den 12 september. Förmiddagskaffet med smörgås intogs i Ålvkarleby församlingshem. Ciceronen Sten Georg Alsne ledde därefter bussturen i ”ryssens fotspår”. En spännande historisk skildring från 1719 då ryssarna härjade längs upplandskusten. 38 medlemmar fick se platserna och höra de hemska berättelserna. Lunch serverades på Kungsådran på Laxön.

 

Den 8 oktober tog vi emot fotografen Lasse Halvarsson i Furusalen på Silvanum.

Han berättade om sitt liv som fotograf på Gefle Dagblad och visade bilder från den tiden. 48 medlemmar deltog. Kaffe och smörgås efter föredraget.

 

Musikquiz i Betlehemskyrkan den 6 november med Sören Strömberg var nästa punkt på höstprogrammet. De 22 deltagarna fick testa sina musikaliska kunskaper under trivsamma former. Kaffe och wienerbröd serverades efter underhållningen.

 

En av våra traditioner är jullunchen på Golfrestaurangen. Denna gång träffades 55 deltagare den 5 december och njöt som vanligt av de läckra julrätterna.

 

  

Gävle den 27 januari 2020

 

Styrelsen Pensionerade Lärare Gästrikland

 

  

 

Gunnar Röhstö               Annika Cedvall           Staffan Cedvall

vice ordförande              sekreterare                 kassör

 

  

Anne-Marie Ericson        Bengt Forsberg         Inger Sörell

ledamot                           ledamot                     ledamot

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

 

 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ingen ordförande vald. Styrelsemedlemmarna alternerar på ordförandeposten.

 

Gunnar Röhstö                             vice ordförande

Annika Cedvall                            sekreterare

Staffan Cedvall                            kassör

Anne-Marie Ericson                     ledamot

Bengt Forsberg                             ledamot

Inger Sörell                                  ledamot

 

 

Revisorer har varit Britta Blomqvist och Berit Larsson med Anne Wihlborg som ersättare.

 

Valberedningen har utgjorts av Astrid Jonsson och Ulla Rigmo.

 

Föreningen hade den 31 december 124 medlemmar.

 

 

Ordförandekonferens

 

Annika och Staffan Cedvall samt Inger Sörell representerade Gästriklands krets på

det extra förbundsmötet i Örebro den 6.5, då beslut fattades att förbundet skulle läggas ned den 30.6.2019.

Staffan Cedvall deltog i ett avslutande förbundsstyrelsemöte den 26.6 i Göteborg.

 

 

Möten

 

Årsmötet ägde rum den 18 februari i Hedvigslundskyrkan. 45 medlemmar deltog. Samtliga funktionärer omvaldes. Parentation av en avliden medlem. Underhållning av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.

 

Förutom årsmötet har åtta styrelsemöten ägt rum.

 

 

Ekonomi

 

Årsavgiften har varit 160 kr.

 

Föreningens ekonomi är god.

 

Under året har fem nya medlemmar tillkommit.

 

 

Föreläsningar, studiebesök och resor

 

45 medlemmar deltog i årsmötet den 18 februari och lyssnade som traditionen är till vacker sång och musik av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.

 

Den 14 mars gjorde 51 medlemmar en utflykt till Furuviks Havskrog där Nina Tano och Mats Kempe berättade om Furuviks historia, nutid och kommande verksamhet.

 

50 medlemmar hade anmält sig till lunch på restaurang Gourmet Blå på Konserthuset i Gävle den 26 april. Efter lunchen lyssnade vi till ett sällskap durspelande damer och herrar.

 

Den 21 maj gick utflykten i det vackra vårvädret till Enköping. Vi guidades på en rundtur med ”tåg” i Enköpings blommande parker. Vi besökte också den Westerlundska gården, där doktor Westerlund bott, tagit emot patienter samt ”odlat” pelargonen som fått namn efter honom. På vägen hem intog de 37 medlemmarna lunch på Ekolsunds Värdshus.

 

Våren avslutades den 10 juni med lunch på Engeltofta för 56 deltagare. Före maten fick vi information om huset och verksamheten där.

 

Höstens första program var en utflykt i Älvkarleby kommun den 12 september. Förmiddagskaffet med smörgås intogs i Ålvkarleby församlingshem. Ciceronen Sten Georg Alsne ledde därefter bussturen i ”ryssens fotspår”. En spännande historisk skildring från 1719 då ryssarna härjade längs upplandskusten. 38 medlemmar fick se platserna och höra de hemska berättelserna. Lunch serverades på Kungsådran på Laxön.

 

Den 8 oktober tog vi emot fotografen Lasse Halvarsson i Furusalen på Silvanum.

Han berättade om sitt liv som fotograf på Gefle Dagblad och visade bilder från den tiden. 48 medlemmar deltog. Kaffe och smörgås efter föredraget.

 

Musikquiz i Betlehemskyrkan den 6 november med Sören Strömberg var nästa punkt på höstprogrammet. De 22 deltagarna fick testa sina musikaliska kunskaper under trivsamma former. Kaffe och wienerbröd serverades efter underhållningen.

 

En av våra traditioner är jullunchen på Golfrestaurangen. Denna gång träffades 55 deltagare den 5 december och njöt som vanligt av de läckra julrätterna.

 

 

 

Gävle den 27 januari 2020

 

Styrelsen Pensionerade Lärare Gästrikland

 

  

Gunnar Röhstö               Annika Cedvall                   Staffan Cedvall

vice ordförande              sekreterare                          kassör

 

  

Anne-Marie Ericson        Bengt Forsberg                  Inger Sörell

ledamot                           ledamot                              ledamot


Resultat- och balansräkning för

2019:01-01  -  06-30 för Gästriklands krets av PLR

07-01  -  12-31 för Pensionerade Lärare Gästrikland PLG


Intäkter under 2019


Medlemsavgifter 2019                        17 220,00 kr

Medlemsavgifter 2020                          3 300,00 kr

Möten, studiebesök, resor mm           67 750,00 kr

Bidrag från Gävle kom.3:e samfond     5 000,00 kr

Från PLR (delning av kapitalet)          36 942,00 kr   

                                                         130 212,00 kr       130 212,00 kr


Behållning från 2018                          60 652,39 kr       

                                                         190 864,39 kr


Kostnader under 2019


Möten, studiebesök, resor                  77 674,00kr

Kostnadsersättningar                           1 800,00 kr


Porto, kuvert, kopiering                        1 711,80 kr

Avgift Plusgiro företagspaket               1 011,00 kr

Medlemsavgift NTF Gävleborg 2019      500,00 kr

Medlemsavgift Arkiv Gävleborg 2019     400,00 kr

Blommor, kort mm                                   217,00 kr

Byte av hemsida                                      990,00 kr

Byte av stämpeltext                                 150,00 kr      84 453,80 kr     

                                                            84 453,80 kr


Behållning till 2020


Kassa                    1 261,00 kr

Postgiro             105 149,59 kr         106 410,59 kr       

                                                          190 864,39 kr

Årets överskott                                                            45 758,20 kr                                                                                               

2019

Protokoll fört vid årsmötesförhandlingar för Pensionerade Lärares Riksförbund Gästriklands krets den 18.2 2019 i Hedvigslundskyrkan, Gävle


1. Staffan Cedvall förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet förklarades utlyst i behörig tid.


2. Gunnar Röhstö valdes att leda förhandlingarna och Annika Cedvall att föra protokoll.


3. Parentation

Under året har två medlemmar ur kretsen avlidit: Eva Borgegård och Jan Hammar. Anne-Marie Ericson läste dikter av Bo Setterlind och Dan Andersson. Efter en tyst minut spelade Sören Strömberg stillsam musik på flygeln.


4. Dagordningen fastställdes.


5.Till protokolljusterare valdes Anne Hasselgren och Monica Strömberg.

 

6. Annika Cedvall läste upp verksamhetsberättelsen för 2018.


7.Staffan Cedvall redogjorde för kassarapporten för 2018. Överskottet för 2018 är ca. 12000 kr, beroende på att föreningen fått ett bidrag från kommunen på 5000 kr och att föreningen fått behålla mer av årsavgiften till förbundet. Revisorerna genom Britta Blomqvist tillstyrkte balansräkningen.


8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


9. Framtiden för vår krets när riksförbundet läggs ner.

Den 6.5 2019 kommer förbundet att hålla ett extra förbundsmöte för att lägga ner riksförbundet den 30.6 2019. Det innebär därefter att tidningen Lärarpensionären inte längre ges ut, olycksfallsförsäkringen genom PLR gäller inte, gemensam hemsida kan inte användas, namnet PLR kan inte längre användas. Årsmötets medlemmar samtyckte till att vår krets ska finnas kvar men under namnet Pensionerade Lärare Gästrikland, PLG. De gamla stadgarna måste göras om och tas på årsmötet 2020. En ny hemsida kan göras för vår förening.


10. Årsavgiften för 2020 blir 100 kr för samtliga medlemmar under 90 års ålder. 90+ medlemmar betalar ingen årsavgift.


11. Kostnadsersättningen för ordförande, sekreterare och kassör blir densamma: 500 kr, 500 kr samt 800 kr. Då ordförandeposten alternerar delas ersättningen mellan styrelsemedlemmarna.


12. Val av tre styrelsemedlemmar för 2 år: Annika Cedvall, Bengt Forsberg och Gunnar Röhstö.


13. Omval av revisorerna Britta Blomqvist och Berit Larsson samt revisorssuppleanten Anne Wihlborg på 1 år.


14. Omval av valberedningen Astrid Jonsson och Ulla Rigmo på 1 år.


15. Rapporter om våren 2019.

Medlemsmöten kommer att hållas enligt program. Angående samåkandet till Furuvik den 14.3 kommer information när anmälningstiden gått ut. Mötet den 26.4 med Stefan Åsberg kan i värsta fall få ett annat innehåll, om Stefan på grund av världsläget tvingas lämna återbud.

Rundturen i Enköpings parker den 21.5 företas med ett litet ”tåg”, så ingen behöver känna oro för alltför lång promenad.

 

16. Övriga frågor

Kassören meddelade att efter nedläggningen kommer förbundets tillgångar att fördelas på kretsarna utifrån medlemsantalet den 31.12 2018.

NTF-ombudet BengtOlof Bokström hade inga ärenden för dagen.

Den avgående styrelseledamoten Bengt Nordström avtackades med blommor.

 

17. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Till kaffet efter mötet underhöll Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg med vacker sång och musik och avtackades med blommor och presentkort.

 

 

Gävle den 18 februari 2019

  

 

Gunnar Röhstö                                                              Annika Cedvall

ordförande                                                                     sekreterare

 

Justeras:

 

Anne Hasselgren                                                       Monica Strömberg


Resultat- och balansräkning för 2018 för Gästriklands krets av PLR.

Intäkter under 2018

Medlemsavgifter                                              19 680,00 kr

Möten, studiebesök, resor mm                        62 380,00 kr

Bidrag från Gävle kommuns 3:e samfond         5 000,00 kr

Delsumma                                                       87 060,00 kr

  

Behållning från 2017                                        48 078,89 kr

Summa                                                           135 138,89 kr


Kostnader under 2018

Möten, studiebesök, resor                                61 007,00 kr

Kostnadsersättningar                                         1 800,00 kr

Porto, kuvert, kopiering                                      2 892,50 kr

Avgift Plusgiro                                                       750,00 kr

Medlemsavgift NTF Gävleborg 2017                    500,00 kr

Medlemsavgift Arkiv Gävleborg 2017                   400,00 kr

Blommor, kort mm                                                 117,00 kr

Avgifter till förbundet                                           7 020,00 kr

Summa                                                             74 486,50 kr

    

Behållning till 2019

Kassa                         1 320,00 kr

Postgiro                    59 332,39 kr

Summa                     60 652,39 kr

Totalt:                                                             135 138,89 kr


Årets överskott. 2018                                       12 573,50 kr 

2018

Protokoll  fört vid årsmötesförhandlingar för Pensionerade Lärares Riksförbund Gästriklands krets den 19.2 2018 i Hedvigslundskyrkan, Gävle


1.Gunnar Röhstö förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet förklarades utlyst i behörig tid.


2.Janne Larsson valdes att leda förhandlingarna och Annika Cedvall att föra protokoll.


3.Parentation


Under året har tre medlemmar ur kretsen avlidit: Else-Marie Björkman, Synnöve Röstlund och Lynn Måhlén. Efter en tyst minut spelade Sören Strömberg stillsam musik på flygeln.


4.Till protokolljusterare valdes Anne Hasselgren och Monica Strömberg.


5.Dagordningen för mötet fastställdes.


6.Annika Cedvall läste upp verksamhetsberättelsen för 2017.


7.Staffan Cedvall redogjorde för kassarapporten för 2017. Revisorerna genom Britta  Blomqvist tillstyrkte balansräkningen.


8.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


9.Årsavgiften för 2019 blir densamma: 160 kr resp. 80 kr för familjemedlem.


10.Kostnadsersättningen för ordförande, sekreterare och kassör blir också densamma: 500 kr, 500 kr samt 800 kr. Då ordförandeposten alternerar delas ersättningen mellan styrelsemedlemmarna.


11. Val av tre styrelsemedlemmar för 2 år: Staffan Cedvall, Anne-Marie Ericson och Inger Sörell.


12.Omval av revisorerna Britta Blomqvist och Berit Larsson samt revisorssuppleanten Anne Wihlborg på 1 år.


13.Omval av valberedningen Astrid Jonsson och Ulla Rigmo på 1 år.


13. Rapporter om våren 2018


Medlemmarna påmindes om att avboka anmälan för möte eller resa vid förhinder.

Det har varit i snitt 42 deltagare på varje möte eller resa 2017.

Staffan Cedvall berättade att årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen kommer att läggas in på kretsens hemsida liksom föregående år.

Grupptillhörighet på visningen av Konserthuset den 5 april kommer att meddelas senast efter sista anmälningsdagen för mötet.


14.Övriga ärenden


Gunnar Röhstö delade ut presentkort till intresserade för gratis kryssning i B-hytt vid resa med Tallink/Siljaline för den 22 mars 2018.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:


Ingen ordförande vald. Styrelsemedlemmarna alternerar på ordförandeposten.


Gunnar Röhstö        vice ordförande

Annika Cedval          sekreterare

Staffan Cedvall         kassör

Anne-Marie Ericson  ledamot

Bengt Nordström       ledamot

Inger Sörell                ledamot


Revisorer har varit Britta Blomqvist och Berit Larsson med Anne Wihlborg som ersättare.


Valberedningen har utgjorts av Astrid Jonsson och Ulla Rigmo.


Gästriklands krets hade den 31 december 156 medlemmar.


Förbundsmöte


Annika och Staffan Cedvall samt Inger och Torsten Sörell representerade Gästriklands krets på förbundsmötet den 12 – 13 september ombord på Vikinglines Cinderella.


Möten


Årsmötet ägde rum den 20 februari i Hedvigslundskyrkan. 53 medlemmar deltog. Till ny ledamot i styrelsen valdes Bengt Nordström. Övriga funktionärer omvaldes. Parentation av sex avlidna medlemmar. Underhållning av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.


Förutom årsmötet har åtta styrelsemöten ägt rum.Ekonomi


Årsavgiften har varit 160 kr varav 120 kr gått till förbundet.


Gästriklands krets ekonomi är god.


Under året har sju nya medlemmar tillkommit.


Föreläsningar, studiebesök och resor


53 medlemmar deltog i årsmötet den 20 februari och lyssnade till vacker sång och musik av Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg.


Den 16 mars serverades god soppa med kaffe och kaka från Eva och Carina på Mikaelsgården, Valbo. De 41 deltagarna lyssnade därefter intresserat till Lena Larsson och Börje Österberg som  berättade underhållande om Bäcks by i Valbo.


Föredraget om trolldom i Gävle av f.d. kyrkoherden Stefan Nilsson den 21 april i Betlehemskyrkan fick inställas p g a hälsoskäl. Med kort varsel ställde naturfotografen Nils-Olov Engberg i stället upp och visade vackra naturbilder från Upplandskusten. 43 medlemmar deltog.


Den 22 maj gick vårens resa till Oklagård utan för Ockelbo, där gårdens ägare Anders Woxberg visade sina fantastiska arbeten, bl a en egen byggd stavkyrka. De 40 deltagarna blev mycket imponerade. Resan fortsatte sedan till Mobacke´s handelsträdgård i Bollnäs, där vi blev visade runt. Därefter intogs lunch på restaurang Lilla k innan vi styrde hemåt igen.


Det har blivit tradition att avsluta våren på Söderhielmska gården. 43 medlemmar träffades där den 7 juni och åt gemensam lunch före sommaruppehållet.


Höstens första aktivitet ägde rum den 29 augusti. På programmet stod resa med båten Emma från Forsbacka till Årsunda, lunch på Strandbaden, guidning på Årsunda Vikingagård samt eftermiddagskaffe i Trebo. De 36 deltagarna var mycket nöjda med den trevliga sjöresan med trevlig guidning av kaptenen och ”gasten” och även av den lärorika guidningen av en ”riktig vikingakvinna” på vikingagården.

 

Det har nästan blivit tradition att besöka Böna café på hösten. Den 27 september berättade Kerstin Monk för de 43 deltagarna om sitt liv som journalist. Liksom förra året serverades en läcker laxrätt med kaffe och god biskvi därefter.


Den 23 oktober begav sig 29 medlemmar till restaurang Hos Eva för att delta i ett musikquiz som Sören Strömberg ordnade. Musiken passade oss alldeles förträffligt men det var inte helt enkelt att hitta de rätta svaren alla gånger. Förutom musik serverades smörgås och kaffe.


En mycket efterlängtad aktivitet var studiebesöket den 16 november på det nyrenoverade Länsmuséet. Efter lite krångel lyckades vi få vara 43 personer i en grupp som guidades mycket skickligt och intressant av Ingela Broström. Kaffe och mazarin avslutade visningen, som lockade till flera besök.


En annan av föreningens traditioner är julbordet på Golfrestaurangen. Den 5 december begav sig 53 medlemmar ut i vintermörkret för att äta välsmakande julmat, sjunga julsånger och umgås med varandra.Gävle den 16 januari 2018


Styrelsen för Gästriklands krets av Pensionerade Lärares RiksförbundGunnar RöhstöAnnika CedvallStaffan Cedvall

vice ordförandesekreterarekassör


Anne-Marie EricsonBengt NordströmInger Sörell

ledamotledamotledamot


2017

Resultat- och balansräkning för 2017 för Gästriklands krets av PLR.


Intäkter under 2017


Medlemsavgifter                           22 160,00 kr

Möten, studiebesök, resor mm     76 519,00 kr

Bidrag fr Gävle kom.3:e samfond   5 000,00 kr

Räntor                                                  54,69 kr

                                                    103 733,69 kr    103 733,69 krBehållning från 2016                     37 087,70 kr

                                                    140 821,39 kr


Kostnader under 2017


Möten, studiebesök, resor            71 554,00 kr

Kostnadsersättningar                     1 800,00 kr

Porto, kuvert, kopiering                  1 801,50 kr

Avgift Plusgiro                                   750,00 kr

Medlemsavg NTF Gävleb.2017        500,00 kr

Medlemsavg Arkiv Gävle.2017        400,00 kr

Blommor, kort mm                            157,00 kr

Avgifter till förbundet                   15 780,00 kr

                                                    92 742,50 kr   92 742,50 kr


Behållning till 2018


Kassa                    7 554,00 kr

Coop Kapitalkonto           -   kr

Postgiro               40 524,89 kr   48 078,89 kr

                                                   140 821,39 kr


Årets överskott                                                   10 991,19 kr2017

Protokoll  fört vid årsmötesförhandlingar för Pensionerade Lärares Riksförbund Gästriklands krets den 20.2 2017 i Hedvigslundskyrkan, Gävle


1.Staffan Cedvall förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Mötet förklarades utlyst i behörig tid.


2.Janne Larsson valdes att leda förhandlingarna och Annika Cedvall att föra protokoll.


3.Parentation


Under året har sex medlemmar ur kretsen avlidit: Gösta Malm, Inga Hübinette, Olle Widqvist, Enar Friberg, Barbro Fahlstedt och Torsten Lindström. Efter en tyst minut spelade Sören Strömberg stillsam musik på flygeln.


4.Till protokolljusterare valdes Barbro Bäckström och Ingrid Norlén.


5.Annika Cedvall läste upp verksamhetsberättelsen för 2016.


6.Staffan Cedvall redogjorde för kassarapporten för 2016. Revisorerna genom Britta  Blomqvist tillstyrkte balansräkningen.


7.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


8.Årsavgiften för 2018 blir densamma: 160 kr resp. 80 kr för familjemedlem.


9.Kostnadsersättningen för ordförande, sekreterare och kassör blir också densamma: 500 kr, 500 kr samt 800 kr. Då ordförandeposten alternerar delas ersättningen mellan styrelsemedlemmarna.


10. Val av tre styrelsemedlemmar för 2 år: Annika Cedvall, Bengt Nordström och Gunnar Röhstö.


11.Omval av revisorerna Britta Blomqvist och Berit Larsson samt revisorssuppleanten Anne Wihlborg på 1 år.


12.Omval av valberedningen Astrid Jonsson och Ulla Rigmo på 1 år.


13. Rapporter om våren 2017


Medlemsmöten kommer att hållas enligt program förutom mötet den 21 april då ersättare behövs för Stefan Nilsson. Styrelsen återkommer med uppgift därom.


NTF-ombudet Bengt-Olof Bokström redogjorde för den enkät om trafikfrågor som utfördes under resan till Falun i augusti. På de flesta punkter hade inkommit negativa svar från kommunen till exempel att det inte finns resurser vare sig i fråga om personal eller pengar. Vissa av frågorna är ej heller kommunens ansvar utan hanteras av Trafikverket eller polisen.

Bokström hade också med provexemplar av halkskydd samt en broschyr om fallolyckor.   


Staffan Cedvall berättade att årsmötesprotokollet, verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen kommer att läggas in på kretsens hemsida. Han berättade också att föreningens äldre protokoll och andra viktiga dokument kommer att förvaras hos Arkiv Gävleborg  mot en  kostnad av 400 kr /år för en hyllmeter.


14.Ordföranden förklarade mötet avslutat.


Till kaffet efter mötet underhöll Elisabeth Westerlund och Sören Strömberg med vacker sång och musik.Gävle den 20 februari 2017


Janne LarssonAnnika Cedvall

ordförandesekreterare


Justeras:


Barbro BäckströmIngrid Norlén2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ingen ordförande vald. Styrelsemedlemmarna alternerar på ordförandeposten.


Gunnar Röhstövice   ordförande

Annika Cedvall          sekreterare

Staffan Cedvall          kassör

Else-Marie Björkman ledamot

Anne-Marie Ericson   ledamot

Inger Sörell                ledamot


Revisorer har varit Britta Blomqvist och Berit Larsson med Anne Wihlborg som ersättare.

Valberedningen har utgjorts av Astrid Jonsson och Ulla Rigmo.

Gästriklands krets hade den 31 december 170 medlemmar.


Hemsideskonferens

Bengt Forsberg och Torsten Sörell deltog den 5 mars i en hemsideskonferens i Örebro.


Ordförandekonferens

Annika och Staffan Cedvall representerade Gästriklands krets på ordförandekonferensen  den

16  oktober  i Örebro. Hemsidesansvarige Bengt Forsberg deltog vid samma tillfälle i en konferens angående hemsidorna.


Möten

Årsmötet ägde rum den 15 februari i Hedvigslundskyrkan. 49 medlemmar deltog.

Samtliga funktionärer i föreningen omvaldes. Parentation av tre avlidna medlemmar.

Underhållning av Elizabeth Westerlund och Sören Strömberg.

Förutom årsmötet har åtta styrelsemöten ägt rum.


Ekonomi

Årsavgiften har varit 160 kr varav 120 kr gått till förbundet.

Gästriklands krets ekonomi är god.

Under året har nio nya medlemmar tillkommit


Föreläsningar, studiebesök och resor

Vid årsmötet den 15 februari underhöll Elizabeth Westerlund med skön sång till skickligt ackompanjemang på flygel av Sören Strömberg.


Den 16 mars serverades frukost i Betlehemskyrkan. Bo Nordlund berättade  därefter initierat om ”Tidig idrott i Gävle”. 37 medlemmar deltog,


50 medlemmar var intresserade av ett studiebesök på den nygamla Vallbacksskolan den 21 april. Före skolbesöket intog  vi kaffe med smörgås på Kulturhuset, f.d. Lättings.


En ”Resa i hembygden” lockade 44 medlemmar den 19 maj. Vi åkte buss till Åby gård, där vi togs emot av ägaren Björn Sjunning, som berättade om husets historia och nutid. Vi serverades förmiddagskaffe med bröd. Lunchen åt vi sedan på Valbo Värdshus i Nybo. Därefter körde bussen oss till Gavlehov för en rundvandring med guide på den nya Gavlevallen.


Den 7 juni avslutade vi vårterminen enligt tradition med vårlunch på Söderhielmska Värdshuset.

39 medlemmar deltog.


Höstens aktiviteter startade med en resa till Falun den 30 augusti. På vägen dit drack vi förmiddagskaffe med god smörgås och ”pekpinne” på Berglunds bageri i Kungsgården. I Falun


lyssnade vi på ett mycket intressant föredrag om Selma Lagerlöf i Falun av Anna-Karin Jadeling. Restaurang Kopparhatten serverade lunch innan vi åkte med bussen till Lugnets skidstadion, där de som ville kunde se hoppbacken uppifrån. 38 deltagare.

 

Den 28 september tog vi oss med ordinarie buss eller bil till Böna Café. Fiskaren och f.d läraren Lars Berglund kåserade roande över ämnet ”Fisket förr och nu”. Till lunch åt vi en mycket god laxrätt följd av kaffe med läcker chokladbiskvi. 46 medlemmar njöt av maten.


Endast 23 medlemmar lyssnade på representanterna från Asylkommittén, Ingrid Thyr och Lynn Måhlén, som den 20 oktober berättade om arbetet för asylsökande. Efter föredraget drack vi kaffe med smörgås på Silvanum.


Den  15 november var det dags för kretsens 60-årsjubileum. Det firade vi med en fest på Odd Fellowlokalen dit 54 medlemmar begivit sig i ösregnet. Festen inleddes med mingel varefter vi åt en god lunch med förrätt, varmrätt och kaffe med bakelse. Efter maten underhöll duon Evine som hoppat in med mycket kort varsel på grund av sjukdom i den först engagerade gruppen.


Föreningsåret avslutades den 8 december  med traditionellt välsmakande julbord på Golfrestaurangen. 46 medlemmar sjöng julsånger till dragspelsmusik av förre ordföranden Janne Larsson.


Gävle den 25 januari 2017

Styrelsen för Gästriklands krets av Pensionerade Lärares Riksförbund


Gunnar RöhstöAnnika CedvallStaffan Cedvall

vice ordförandesekreterarekassör


Else-Marie BjörkmanAnne-Marie EricsonInger Sörell

ledamotledamotledamot


 


Resultat- och balansräkning för 2016 för Gästriklands krets av PLR.

Intäkter under 2016

Medlemsavgifter                                      23 840,00 kr

Möten, studiebesök, resor mm                79 230,00 kr

Bidrag från Gävle kommuns 3:e samfond 5 000,00 kr

Bidrag från PLR centralt                            2 000,00 kr

Räntor                                                             73,11 kr

                                                               110 143,11 kr  110 143,11 kr

   

Behållning från 2015                                 38 467,59 kr

                                                                148 610,70 kr 

Kostnader under 2016 

Möten, studiebesök, resor                         89 762,00 kr

Kostnadsersättningar                                  1 800,00 kr

Porto, kuvert, kopiering                               1 259,00 kr

Avgift Plusgiro600,00 kr

Medlemsavgift NTF Gävleborg 2016             500,00 kr

Tågbiljett webutbildning                                 622,00 kr

Avgifter till förbundet                                 16 980,00 kr

                                                                 111 523,00 kr  111 523,00 kr

Behållning till 2017   

Kassa                                  3 495,00 kr   

Coop Kapitalkonto             17 906,82 kr   

Postgiro                             15 685,88 kr     37 087,70 kr

                                                                 148 610,70 kr 

Årets överskott                                                                   -1 379,89 kr