Startsida

   

     Välkommen till:  Pensionerade Lärare Gästrikland, PLG, (f.d. PLR Gävleborg)

      Ny webbadress: www.plggavle.se   (f.d. www.plrgavle.se   Den nya adressen gäller från oktober 2019)

Välkomna till våra aktiviteter! Tryck på rutan, program, till vänster.

För vissa mobiltelefoner gäller:

Tryck på symbolen med tre streck i en ram belägen uppe till höger.

PLG har ca 140 medlemmar.

Medlemsavgiften är 100 kr/år. Medlemmar över 90 år betalar ingen avgift.

PG, PLG:   411862-6                                                                                                   

Kom ihåg att anmäla dig i tid och ta gärna med en vän.

PLG, styrelsens presidium

Gunnar Röhstö      Vice ordf  026-622673

Annika Cedvall       Sekr       070-6754113

annika.cedvall@gmail.com

Staffan Cedvall       Kassör  076-8240610

staffan.cedvall@gmail.com


Varje medlem kommer få information från styrelsen p.g.a intällda aktiviteter.

Kontaktperson, PLG, Gävle (f.d. PLR)

Inger Sörell,  Drejargatan 16   802 64 Gävle

070 - 399 44 75        inger.sorell@gmail.com

Webbmaster:.Torsten Sörell, otsorell@gmail.com

Uppdaterad:  2020-04-15


Trafiksäkerhet, vänsterklicka på nästa rad:

http://ntf.se/media/36391/aldre-i-trafiken_svenska.pdf

Eller sök: http://ntf.se/media/36391/aldre-i-trafiken_svenska.pdf

NTF Gävleborg: Vänsterklicka: http://gavleborg.ntf.se