Välkommen till:  Pensionerade Lärare Gästrikland, PLG, (f.d. PLR Gävleborg)

      Ny webbadress: www.plggavle.se   (f.d. www.plrgavle.se   Den nya adressen gäller från oktober 2019)

PLG har ca 140 medlemmar.


Medlemsavgiften är 100 kr/år.


PG, PLG:   411862-6


Kom ihåg att anmäla dig i tid och

ta gärna med en vän.


Välkomna till våra aktiviteter,

tryck i rutan, program, till vänster.

 

 Denna flik är under redigering.